Προσωπικά Δεδομένα

GDPR: Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία – Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για να επιτευχθεί η εξυπηρέτησή σας μέσω του e-shop «Favarte» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας σε εμάς κάποιων προσωπικών σας στοιχείων που αφορούν στην διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Για την παραγγελία προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την πλήρη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του κινητού και του σταθερού σας τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).  Εάν επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου θα χρειαστεί να μας ενημερώσετε για την επωνυμία, για τη δραστηριότητα, το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ

Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση σε εμάς των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας (όπως ενδεικτικά,  παραλαβή και αποστολή της παραγγελίας, επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος).

Το «Favarte», συμμορφούμενο με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 της 2ηςΑπριλίου 2016 (GDPR), εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας και για κανέναν άλλο σκοπό. Επίσης,  εγγυάται ότι δεν πρόκειται να κοινοποιήσει, διαβιβάσει, κοινολογήσει ή καταστήσει διαθέσιμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος τα προσωπικά σας στοιχεία και ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιτάσσει η φορολογική νομοθεσία. Στη συνέχεια θα διαγράφονται στο τέλος κάθε έτους μέσα στο οποίο ολοκληρώθηκε η υποχρεωτική από το Νόμο, περίοδος διατήρησής τους.

Επιπλέον, αναφορικά με τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης περιόδου.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
  • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός 1 μηνός.

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η Εταιρεία μας Βασιλική Φαρμακόρη - Online Shop Κοσμήματα Μαδύτου 30 Νέα Σμύρνη ΤΚ 17 123, T: 0030 6972072037, E: info@favarte.gr . Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για λειτουργικούς, μηχανογραφικούς, στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Αποστολή ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού ή newsletter με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας στα πλαίσια επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μόνο για προϊόντα της Εταιρείας μας ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων. Εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό, καλείσθε να το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν την υπηρεσία. Η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή πελατών της σε τρίτους, αλλά έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τους πελάτες της για προϊόντα τρίτων.

Τα cookies δεν ενέχουν κινδύνους για τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Εναπόκειται στο χρήστη να απενεργοποιήσει, αν το επιθυμεί, όλα ή συγκεκριμένα cookies και να διαγράψει τα υπάρχοντα από τον υπολογιστή του.